Ordensregler

P Scenen

Af hensyn til opretholdelse af ro og orden og publikums sikkerhed har arrangørerne fastsat følgende regler til overholdelse på pladsen:

 1. Der er kun adgang på pladsen for betalende gæster med gyldig billet og som kommer i bil.
 2. Sikkerhedspersonales anvisning skal efterkommes uden tøven.
 3. Det er forbudt at forlade køretøjet. Man må dog gerne rulle bilruderne ned for at få frisk luft.
 4. Motoren skal være slukket under arrangementet fra, man er blevet parkeret til, man skal køre hjem.
 5. Det er forbudt at bruge bilens horn.
 6. Opstår der behov for at komme i kontakt med personalet f.eks. ved behov for toiletbesøg, tænd da katastrofeblinket, ræk en arm ud af vinduet og vink. Vores personale vil guide dig til og fra toilettet.
 7. Ved akut sygdom tænd katastrofeblinket og stil dig ud foran bilen. Så kommer vores personale med det samme.
 8. Der er ikke adgang for utryghedsskabende personer (f.eks. gæster som bærer rygmærker eller anden rocker-/banderelateret afmærkning).
 9. Anvendelse, besiddelse eller salg af euforiserende stoffer er forbudt.
 10. Der er ikke adgang for tydeligt berusede personer.
 11. Alle former for vold eller trusler om vold mod vores service-personale eller p-vagter medfører øjeblikkelig bortvisning. Alle former for aggressiv adfærd er forbudt. Der skal udvises størst muligt hensyn til de øvrige koncertgæster og til vores medarbejdere.
 12. Følgende må ikke medbringes på pladsen: våben og våbenlignende genstande, rygmærker, professionelt kamera, optageudstyr, fyrværkeri, laserpenne, dyr.
 13. Regler for afstand i forhold til Covid-19 gælder også her.
 14. Er du syg eller har det dårligt, så bliv hjemme.

Overtrædelse af ovenstående kan medføre bortvisning.